Business & IT Alignment

Business / IT alignment is een gewenste toestand waarin een bedrijf organisatie in staat is om informatie technologie (IT) effectief te gebruiken.

Te bereiken zakelijke doelstellingen:

Typisch betere financiële prestaties of marktplaats concurrentievermogen. Sommige definities richten zich meer op de resultaten (het vermogen van IT-to-Business waarde te produceren) dan betekent (de harmonie tussen IT en zakelijke beslissers binnen de organisaties), bijvoorbeeld aanpassing is het vermogen om een positieve relatie tussen informatietechnologie en de aanvaarde financiële maatregelen van de prestaties aan te tonen.

pc
 • Creating Value for Business

  Waarde toevoegen aan de business, door betere afstemming van IT services op business Service.

 • Creating competitive advantage

  (Unieke) IT services als strategisch voordeel benutten voor de business.

 • Sturing: Business Intelligence

  Juiste Informatie van de primaire processen (AO) in juiste presentatie, op juiste tijdstip naar strategische niveau voor besluitvorming en sturing.

 • Agility

  De behendigheid van de IT organisatie aan te passen aan veranderingen (sturing) van uit de business

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.